Пожарогасители

Fire_Extinguishers_Maintenace
 

Комплексно техническо обслужване

Извършваме проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители.

Разполагаме с екипи от опитни професионалисти, преминали през задължителен курс на обучение и с необходимата професионална техника за извършване на техническо обслужване и ремонт на пожарогасители.

Нашите услуги:

 • Проверка
 • Ремонт
 • Хидравлично изпитване
 • Зареждане

 

 

Фирмата притежава разрешение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители на територията на Република България съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. Дружеството притежава специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и обслужване, собствена складова база и сервиз.

Сервизна ни база е професионално оборудване за техническо обслужване и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители, както и всички видове газови патрони:

Прахов_пожарогасител
Воден_пожарогасител
Водопенен_пожарогасител
Пожарогасител_с_въглероден_двуокис
Пожарогасител_с_газов_патрон
Всички_видове_газови_патрони

 

 

 

 

 

 •  Предоставяме едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт и зареждане.Гаранционният срок е валиден само при спазване указанията на завода - производител за правилна експлоатация и съхранение на противопожарната техника.
 •  При сключване на договор заявените за презареждане пожарогасители се приемат с предимство, при приемане на партидата пожарогасители се доставят оборотни на обекта за времето на техническо обслужване. Извършваме безплатно теоретично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Brandschutz_Technik_MullerСтриктно прилагаме изискванията на БДС EN 3-10:2009,  БДС EN 3-7:2004+A1:2007, БДС EN 3-8:2007, БДС EN 3-9:2007 и БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.  Сервизните ни бази са оборудвани с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller". 

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:

 •   стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
 •   стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
 •   стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
 •   стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;
 •   стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
 •   комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;
 •   мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители

Стикер за проверка на пожарогасителПожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със контролен талон (стикер), всеки контролен талон има уникален номер, който съдържа цялата история на сервизни дейности на пожарогасителя съхранени в собствена сервизна база /вид на извършваната дейност, сменени части, гасителен агент, гаранционни срокове на пожарогасителя и т.н./ Ние сме единствените на пазара, интегрирали успешно система за контрол на сервизните дейности при ремонт на пожарогасители. На всеки сервизиран пожарогасител се поставя контролен пръстен на гърловината на съдът, със указана дата на ремонт и цвят на пръстена за съответната година. С това се гарантира, че всеки пожарогасител е бил разглобен и проверено състоянието му.

 •  Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да можем да изпълним в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна.
 •  Обслужването се извършва с наш транспорт. Доставката на територията на град София е БЕЗПЛАТНА!

Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за всички процеси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност!

 

Разрешение съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за разрешителна и контролна дейност по пожарна безопасност.

Ново!

Пожарогасене

gallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_go
Вие сте тук:Начало Услуги Пожарогасители