Пожарогасителни инсталации

fire_alarm_system_maintenance
 

Автоматично пожарогасене

Предлагаме пожарогасителни инсталации, използващи безвредни за хората, околната среда и имуществото гасителни агенти, синтезирани на базата на флуоровъглеводородите.

Тези инсталации са подходящи за приложение в затворени пространства, където локализирането и потушаването на пожара трябва да стане бързо, чисто без остатъчни продукти и безопасно, както за хората, така и оборудването.

Нашите услуги:

 • Проектиране
 • Изграждане
 • Поддържане


 

Пожарогасителни инсталации с гасителен агент FM-200 

Гасителният агент FM-200 е изключително ефективен гасителен агент с много ниска стойност на параметъра време за изпускане. Той е чист гасителен агент с бързо действие в зони с повишена опасност, подходящ за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуер, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника. Високата точка на кипене на агента съчетано с подходящото проектиране на гасителната инсталация гарантират липсата на опасност от термичен шок на електронното оборудване. FM-200 е електрически непроводим, не корозира металите в електронното оборудване и това го прави безопасен за използване в помещения с активно електрическо оборудване. 

Гасителният агент FM-200 се използва за потушаване на пожари клас А и В в началния им стадий в рамките на 10 секунди. Спирането на пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му е изключително важно, тъй като не причинява щети на имуществото и хората. Това може да предотврати огромни финансови загуби от повреда на скъпо технологично оборудването. 

Ефективността на пожарогасителните инсталации с FM-200 се дължи до голяма степен на механизма на гасене, който преминава през два етапа. Гасителният агент FM-200 принадлежи към веществата използвани в хладилните системи и е ефективен агент за топлопредаване. Първоначално FM-200 отнема топлинната енергия на пожара, докато стане невъзможно поддържането на горенето. Следва химична реакция, при която изпуснатите свободните радикали спират самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

 Минималната проектна концентрация на гасителния агент FM-200, която спира развитието на пожара е 7%, допустимото безопасно ниво на концентрацията за хора е 9% при максимално допустима безопасна концентрация 10,5% и продължителност на въздействие на агента върху хората 1 минута. FM-200 е без цвят, без мирис, не разрушава озоновия слой в атмосферата и не остава следи от замърсявания след гасенето.

 С помощта на този гасителен агент старите пожарогасителни инсталации, излолзващи Halon 1301 могат успешно да бъдат преработени в нови инсталации с FM-200, при това с минимални технически и финансови ресурси. Инсталациите с FM-200 изискват до 90% по-малко пространство сравнено с това необходимо за аналогични инсталации с СО2 или инертни газове.

Системи за пожарогасене с гасителен агент ARGOGEN IG-01 ARGOGEN IG-55, ARGOGEN IG-100

Основни характеристики на системите за пожарогасене с инертен газ:

   • Бързо и сигурно потушават пожара в рамките на 60 секунди: Системите с инертни газове гасят пожара посредством разреждане на кислорода в защитаваната зона. Те намаляват концентрацията на кислорода в помещението докато стане невъзможно поддържането на горенето. Два са основните стандартизирани инсталационни параметъра, които гарантират бързо и сигурно потушаване на пожара. Подходящи за защита на зони с присъствие на хора: Всяка пожарогасителна инсталация се изчислява според стандартите, които дават указания за безопасност, така че да предвиди каква концентрация ще се създаде в помещението и да се ограничи максималното време за излагане. Минималната концентрация на кислорода, която е безопасна за хората е между 8% и 10%. При системите с инертни газове гасенето настъпва при намаляване на концентрацията на кислорода от нормалните 20,9 % до нива под 15% в зависимост от степента на запалимост на защитаваното оборудване.
   •  Не увреждат имуществото и оборудването: Инертните газове са електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което могат да се използват за потушаване на пожар в помещения със сложно оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел. съоръженията. При нормални температури магат да се използват с материали като никел, стомана, мед, месинг, бронз и пластмаса.
   •  Не причиняват замърсяване в помещението след потушаване на пожара: Инертните газове са чисти агенти за пожарогасене и не остават следи и замърсявания след гасенето.
   •  Гъвкавост при проектирането и сигурна защита срещу случайно задействане и изтичане на агента: Инсталациите могат да бъдат проектирани на модулен или централизиран принцип (едно- или двуредни). За съхранение на инертните газове се използват бутилки под налягане от 200 или 300 bar и обем от 80 lt или 140 lt, благодарение на което инсталацията може да бъде максимално оптимизирана по отношение на пространство и цена. Бутилките са оборудвани с манометри за лесна проверка и поддръжка на критичните елементи.
   •  Безвредни за околната среда: Инертните газове са леки, безцветни, без мирис, имат нулева проводимост и нулево време на живот в атмосферата.
   •  Съвместими със стандарта ISO 14520

Приложение: Инсталациите с инертни газове имат разнообразни приложения. Използват се за пожарозащита на компютри, телекомуникационно оборудване, електрически инсталации и друго оборудване. Особено подходящи са за защита на архиви, музеи, библиотеки и други обекти с ценно и уникално имущество.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за всички процеси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност!

 

Разрешение съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за разрешителна и контролна дейност по пожарна безопасност.

Ново!

Пожарогасене

gallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_go
Вие сте тук:Начало Услуги Пожарогасене